تبلیغات

یکی از لازمه های یک کسب و کار موفق در این دوره، شناسایی مشتریان جدید و بالقوه می باشد. برای شناسایی این مشتریان نیاز به معرفی محصولات و خدمات است. یکی از روشهای معرفی، تبلیغات و امروزه یکی از بهترین و گسترده ترین شیوه های تبلیغات، تبلیغ در اینترنت  است.

سرزمین اپلیکیشن از آنجایی که کاربران و نرم افزارهای زیادی را در بر دارد، میتواند محل مناسبی برای تبلیغ محصولات شما باشد.

در صورتی که قصد نمایش تبلیغات در سرزمین ما را دارید، درخواست خود را از طریق صفحه تماس با ما مطرح نمایید